PRE FIRMY

Viac
Spolupráca so školami
Vzťahy s univerzitami
Overení absolventi priamo z databázy
Obsadenie pozície do 24 hodín
Viac

PRE LEKTOROV

Viac
Zľahčenie pedagogického procesu
Zmodernizovanie štýlu výučby
Aktivizovanie a motivovanie študentov
Kooperácia s partnermi z praxe
Viac

PRE ŠTUDENTOV

Viac
Rozvíjaj svoje silné stránky
CV pre tvoj prvý job
Reálne zadania z praxe
Interdisciplinárne tímy
Viac

PROJECT LAB

Spájame firmy so školami cez project-based learning vo formátoch ako akadémia, klub, lab, factory, odborné vzdelávanie.

PROJECT LAB je unikátna forma na strategickú kooperáciu firiem s univerzitami, ich lektormi a študentmi. Firma sa môže priamo podieľať na výbere a vzdelávaní potenciálnych zamestnancov, pričom študentov spoznáva pri ich aktivitách na riešení reálnych zadaní projektov z vlastnej praxe.

TALENT WAY
BankAdemy
Otvárame 25. 2. 2020

TALENT WAY
Manažment logistického reťazca (SCM)
Otvárame 10. 2. 2020

TALENT WAY
Úvod do nových médií (Introduction to new media)
Otvárame 6. 2. 2018

TALENT WAY
Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje 2
Otvárame 7. 2. 2018

TALENT WAY
Informačný prieskum
Otvárame 7. 2. 2018

TALENT WAY
Aktuálne otázky vývoja v Kórei
Otvárame 19. 2. 2018

TALENT WAY
Ateliérový seminár II/1.
Otvárame 12. 2. 2018

TALENT WAY
Ateliérový seminár I/4.
Otvárame 12. 2. 2018

TALENT WAY
Ateliérový seminár II/1.
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Etický hacking
Otvárame 19. 2. 2018

TALENT WAY
Ateliérový seminár 4. ročník
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Manažment bezpečnosti
Otvárame 19. 2. 2018

TALENT WAY
Účtovníctvo na počítači
Otvárame 19. 2. 2018

TALENT WAY
Dizajn a tvorba WEB stránok II
Otvárame 20. 2. 2018

TALENT WAY
Vizuálna komunikácia
Otvárame 20. 2. 2018

TALENT WAY
Dejiny techniky
Otvárame 21. 2. 2018

TALENT WAY
Ekonometria I
Otvárame 1. 2. 2018

TALENT WAY
SBA Project Lab
Otvárame 17. 9. 2019

TALENT WAY
Retail Academy
Otvárame 13. 2. 2020

TALENT WAY
Ateliérový seminár II/1
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Innovation Lab
Otvárame 17. 9. 2018

TALENT WAY
Marketing cestovného ruchu krajín V4
Otvárame 26. 9. 2018

TALENT WAY
Laboratórium chemických technológií II
Otvárame 14. 2. 2019

TALENT WAY
ŠVOČ 2019
Otvárame 25. 2. 2019

TALENT WAY
Webky WP
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
BankAdemy
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
DEVELOPER PROJECT LAB
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
LogisticsProjectLab
Otvárame 16. 9. 2019

TALENT WAY
Final works BB
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Organizovanie
Otvárame 2. 9. 2019

TALENT WAY
Automotive Club
Otvárame 17. 9. 2019

TALENT WAY
Marketing_UC_04
Otvárame 16. 9. 2019

TALENT WAY
INTERKULTÚRNY MANAŽMENT_SK
Otvárame 16. 9. 2019

TALENT WAY
Digitálny marketing
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Marketing_UC_04
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Marketing_MR_02
Otvárame 17. 9. 2019

TALENT WAY
Interkultúrny manažment
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
BALANCE SCORECARD V RĽZ_SK
Otvárame 19. 9. 2019

TALENT WAY
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT_SK_externé štúdium
Otvárame 5. 10. 2019

TALENT WAY
RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV_SK
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
CHANGE MANAGEMENT_EN
Otvárame 16. 9. 2019

TALENT WAY
PROJECT MANAGEMENT_EN
Otvárame 16. 9. 2019

TALENT WAY
INTERCULTURAL MANAGEMENT_EN
Otvárame 16. 9. 2019

TALENT WAY
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT_SK
Otvárame 16. 9. 2019

TALENT WAY
MANAŽMENT_SK
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Digital Club
Otvárame 10. 2. 2020

TALENT WAY
Foodie Club LS2020
Otvárame 13. 2. 2020

TALENT WAY
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT_SK
Otvárame 30. 11. -0001

TALENT WAY
Digital Club
Otvárame 30. 11. -0001

NOVINKY V TALENTWAY

Soft Skills Simulator hľadáme parnterov

SOP-ka: Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe pre vysokoškolákov

Soft Skills Simulator nový trenažér už čoskoro

Prečo sa oplatí byť členom ABC? - horizontálne spojenie praxe so vzdelávaním

Interaktívne prostredie pre spojenie expertov z praxe so študentmi vysokých škôl - level 2.0

Projektová výučba 2.0 - modernizujte, epocha 20+20 to vyžaduje

Nový seriál pre podpru učiteľov VŠ a SŠ

Talent Day - spojenie praxe so vzdelávaním

Nový formát na podporu kooperácie firiem s fakultami

Vstupujeme na scénu start-up a opäť vo finále

V úvodnom kole PRIMER DEMO DAY medzi prvými troma

Boli sme vo finále sútaže Generácia 3.0 - Nadácia Pontis

Boli sme medzi najlepšími 15 projektmi v celoslovenskom finále

Nová publikácia - Talentway+Problem-based learning

Vysoko aktuálna metodická príru?ka pre pedagógov VŠ aj SŠ.

TALENT WAY

BLOG

3. 8.
2020

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Pridal Admin | Odborné články

ČÍTAŤ VIAC
14. 7.
2020

HR ako emócia

Pridal Admin | Odborné články

ČÍTAŤ VIAC
14. 7.
2020

Talentway Job Lab

Pridal Admin | Odborné články

ČÍTAŤ VIAC
19. 6.
2020

Soft Skills Simulator

Pridal Admin | Odborné články

ČÍTAŤ VIAC

ACADEMY

Otvorené pre všetkych.

TEAM

A KONTAKTY

SPONZOR

PARTNERI